Terug naar de home page van Stop Worm

Let op bij vochtig houtwerk voor de grote houtwormkever

Stopworm is een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in de bestrijding van de larven van de grote houtwormkever in heel België. Deze houtworm is vooral geïnteresseerd in vochtig hout dat al is aangetast door schimmels.

Vochtig beschimmeld hout trekt de grote houtwormkever aan

Wanneer u vochtig hout heeft in uw woning of gebouw, dan moet u zeer attent zijn op de aanwezigheid van de grote houtwormkever (xestobium rufuvillosum). De larven van deze kever kunnen namelijk zeer veel schade aanbrengen aan hout, en komen voor in hardhout dat al is aangetast door vocht en schimmels.

De grote houtwormkever, een geduchte vijand

De larve van de grote houtwormkever wordt maar liefst 11 mm groot en doet er 3 tot 10 jaar over om te verpoppen tot volwassen kever. Al die tijd eet deze houtworm hout, met een voorkeur voor de kern van hardhout, waarbij gemakkelijk tot een halve meter balk volledig wordt weggevreten door één houtworm. De larven van de grote houtwormkever kunnen dus zeer veel schade aanbrengen, en zeer snel.

Vochtig hout door een lekkage, maar ook door condensatie

Vochtig houtwerk kan men terugvinden in ieder gebouw waar een waterinsijpeling plaatsvindt. Een dakbalk onder een verschoven dakpan kan bijvoorbeeld regenwater opnemen, waardoor deze gaat schimmelen. Dat vormt een ideaal leefmilieu voor de larve van de grote houtwormkever. Maar een lek is zeker niet altijd de oorzaak van vochtig en beschimmeld hout in een gebouw. In oudere gebouwen zoals boerderijen, kerken en kloosters zijn de buitenmuren langs de zuidwestkant dikwijls doordrongen met regenwater. Het houtwerk dat in contact komt met deze muren slorpt dat water op haar beurt op.

Enkel een professionele bestrijding met injectie helpt

Wat kunt u doen? Zelf de larven van de grote houtwormkever te lijf gaan lost niet veel op. Deze houtworm zit namelijk vooral in de kern van de balken, zodat enkel een professionele bestrijding met injectie zin heeft. U moet dus beroep doen op een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bestrijding van houtinsecten. Zij boren dan verschillende gaatjes in het hout, waarin (verloren) injectoren worden geplaatst. Via deze buisjes wordt een vloeibaar insecticide onder druk ingespoten in het hout. Na deze behandeling onder druk is het houtwerk voor meer dan 30 jaar gegarandeerd beschermd tegen houtinsecten.

Welke stappen kunt u ondernemen ?

De stappen die u moet ondernemen indien u beschimmeld vochtig houtwerk opmerkt in uw woning of gebouw zijn de volgende :

  • zorgen dat er geen rechtstreekse insijpeling van regenwater meer mogelijk is ;

  • door een gespecialiseerd bedrijf laten vaststellen of de grote houtwormkever aanwezig is – zo'n expertise komt op 50€ maar dit bedrag wordt afgetrokken van uw eventuele factuur voor behandeling ;

  • indien de grote houtwormkever wordt aangetroffen, het houtwerk met een insecticide laten behandelen tot in de kern met injecties ;

  • de buitenkant van het houtwerk eveneens laten pulveriseren met een insecticide ;

  • eventueel zwaar beschadigde draagbalken laten verstevigen.

Preventief behandelen tegen houtworm

U kunt echter vochtig hout ook preventief laten behandelen tegen een aantasting van de grote houtwormkever! Daardoor bent u voor 30 jaar lang verzekerd dat er geen houtworm in uw houtwerk komt. Dat is zeker aan te raden bij oude gebouwen met historische waarde, waar u geen oplossing heeft om te vermijden dat het houtwerk vochtig wordt en blijft.

Isolatie kan houtworm aan het oog onttrekken

En let op met een dakgebinte dat aan het oog is onttrokken door isolatie of een binnenwand. Indien hier een dakpan verschuift en er een waterinsijpeling plaatsvindt, is het niet zeker dat u deze opmerkt!

U heeft vochtige dakbalken in uw dakgebinte?

U denkt dat uw houtwerk is aangetast door vervelende houtetende houtworm ? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers bij Stop Worm! Wij komen deskundig uw houtwerk inspecteren en bieden een oplossing, met 15 tot 30 jaar garantie op het niet terugkeren van houtworm!