Terug naar de home page van Stop Worm

Houtwormen bestrijden in musea

Stop Worm is reactief, zeer professioneel, en gespecialiseerd in de vernietiging van houtworm die uw kunstwerken en/of hun omgeving aantast. We hebben reeds talloze interventies uitgevoerd in musea in Frankrijk, België en Luxemburg.

In musea is anoxie vaak de beste oplossing om kunstwerken te behandelen

Voor Stop Worm is een museum geen klant zoals alle andere. De organisatie en werking zijn vaak zeer complex. De directie en afdeling conservatie hebben eisen die te allen tijde gerespecteerd dienen te worden en natuurlijk ook tijdens de duur van een insecticide behandeling. Stopworm streeft steeds naar een effectieve manier om aan alle voorwaarden te voldoen.

Bulle-Marseille

In de musea hebben de meeste behandelingen betrekking op kunstwerken.
Gelukkig kan een insecticide behandeling, zoals anoxie, de aanwezigheid van insecten volledig uitroeien en kan het worden toegepast op alle kunstwerken van organisch materiaal. Maar om een behandeling d.m.v. anoxie te kunnen organiseren, zijn volgende zaken essentieel:

  • ruimte, die toch niet altijd beschikbaar is,
  • de tijd om de kunstwerken voor aanvang in de behandelingsbubbel(s) te plaatsen, en om ze er op het einde van de behandeling weer uit te nemen om ze opnieuw op hun plaats te zetten of hangen.

Ook vraagt het de nodige flexibiliteit om een extern bedrijf zoals het onze, op plaatsen te laten werken die normaal gesproken enkel toegankelijk zijn voor medewerkers van het museum.
Ten slotte moet er aan bepaalde praktische voorwaarden worden voldaan.

Daarom zullen wij altijd d.m.v. een “go-see”, steeds de mogelijkheden om de behandeling te realiseren, evalueren rekening houdend met de wensen van de directie van het museum en de voorzieningen ter plaatse.

De wensen van het management betreffen gewoonlijk:

  • Het functioneren van het museum mag niet worden verstoord, ook niet tijdens de weken van de behandeling,
  • De veiligheid van de collecties mag niet in gevaar komen, ook al is een zekere verandering in de gewoonlijke gang van zaken onvermijdelijk ten gevolge van onze aanwezigheid.

Benodigde voorzieningen, zoals:

  • De aanwezigheid van voldoende elektrische stroom om de stikstof generator te laten draaien in geval van dynamische anoxie of om extra verwarming op te kunnen stellen, als de temperatuur van 22 °C in het museum niet kan worden gegarandeerd,
  • Een geschikte locatie voor de benodigde apparatuur, stikstof generator of stikstof flessen in geval van semi-dynamische anoxie.

Behandelingen op maat van de musea

Stop Worm heeft reeds in grote musea gewerkt, maar ook in kleinere regionale musea en steeds waren we in staat om ons op die manier te organiseren zodat we effectief konden zijn, zonder overlast te veroorzaken!

Voor alle kleine en grotere problemen in de organisatie bestaan er oplossingen.
Onze referenties zijn talrijk en gevarieerd, en vormen het synoniem van onze ervaring en klanttevredenheid.

De kwaliteit van de insecticide behandeling d.m.v. anoxie kan worden gecontroleerd

Natuurlijk blijft het belangrijkste dat de behandeling effectief is. En dat dit ook gecontroleerd en getest kan worden. Wij respecteren alle parameters zoals die door het Getty Conservation Institute werden opgesteld, dit zijn parameters die het positieve resultaat van de behandeling garanderen. Onze werkwijze is zo transparant mogelijk, wij werken met zeer nauwkeurige apparatuur en het resultaat laten we door een extern laboratorium controleren.

Inderdaad, er is wel degelijk een betrouwbare methode om het resultaat van de behandeling te controleren. Deze bestaat uit het vergelijken van twee proefmonsters met larven door een onafhankelijk laboratorium, de FCBA nabij Bordeaux. Eén monster wordt in de behandelingskamer (bubbel) geplaatst bij alle te behandelen objecten, het andere proefmonster blijft er buiten. De insecten die de anoxie hebben ondergaan in de bubbel moeten dood zijn, de andere zullen in leven blijven.

Stel ons uw vragen

Wij staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en de voorbereiding van een behandeling te vergemakkelijken. Neem contact met ons op!