Terug naar de home page van Stop Worm

Laat houtworm bestrijden over aan professionelen

Het idee om houtinsecten te bestrijden met een gas is al lang achterhaald. Deze gassen zijn gevaarlijk voor de gebruiker, doden de insecten misschien wel direct maar zodra de gassen weer zijn opgelost in de atmosfeer, kunnen de insecten weer terugkomen.

 

Bestrijding met een natuurlijk insecticide, permethrine

Pyrethrus, een natuurlijk insecticideHoutinsecten worden best bestreden met verstuiving met een vloeibaar insecticide. Als basis gebruikt Stop Worm een natuurlijk insecticide, permethrine, wat verkregen wordt uit een plant, de Afrikaanse pyrethrum uit de Asteraceae familie. Het voordeel van dit insecticide is dat het weinig effect heeft op mens en dier, maar dat het des te dodelijker is voor insecten. Dit middel moet worden opgelost in een vloeistof.

 

Permethrine wordt opgelost in water of een oplosmiddel

Afhankelijk van het hout dat men moet behandelen, gebruikt men twee verschillende vloeistoffen om dit insecticide in op te lossen: water of een oplosmiddel (bv. white spirit). Bij niet behandeld hout zoals bijvoorbeeld de houten balken van een dak lost men de permethrine op in water. Deze mengeling dringt zeer goed in het onbehandelde hout, maar heeft als nadeel dat het eventueel sporen achterlaat. Vandaar dat men behandeld hout zoals gelakt hout behandelt met permethrine opgelost in een oplosmiddel. Met een oplosmiddel dringt het product nog beter in het hout, zonder risico op sporen, maar er zijn nadelen aan verbonden.

 

Beide vloeistoffen hebben voor- en nadelen

Het nadeel van de mengeling met een oplosmiddel is dat het een zware geur achterlaat. Deze geur blijft een 4 à 5 dagen hangen, waarbij deze natuurlijk steeds minder wordt, totdat het oplosmiddel volledig is opgelost. Ventilatie helpt dit proces te versnellen. Men moet er dus rekening mee houden dat bij bestrijding met permethrine opgelost in een oplosmiddel, men in de behandelde ruimte een sterke geurhinder waarneemt gedurende een aantal dagen. 

Uw hout blijft meer dan 15 jaar lang vrij van houtinsecten

In beide gevallen dringt het bestrijdingsmiddel een 4 à 5mm in het hout. Indien het hout dikker is, sterft de houtworm die in het hart van het hout actief is niet direct, maar zodra deze als volwassen kever naar buiten wil komen om uit te vliegen wel. Ook komen er geen nieuwe insecten dankzij de laag insecticide die een repulsieve werking heeft. Voor de meeste houtinsecten is het voldoende, maar sommige houtwormen blijven wel 8 tot 10 jaar in de kern van een balk en kunnen grote schade aanbrengen (de huisboktor en de grote houtwormkever). Wanneer men dus dikke balken moet behandelen tot in de kern, injecteert men best het insecticide onder druk. In dat geval sterft de houtworm direct. In ieder geval geeft met permethrine behandeld hout via verstuiving een garantie van minstens 15 jaar op het vrijblijven van insecten.

 

U kunt dit best overlaten aan specialisten

Houtworm bestrijdenEen gespecialiseerde firma in de bestrijding van houtworm heeft de kennis om te weten met welk middel uw houtwerk best wordt behandeld. Ook beschikt zij over de nodige uitrusting om dit veilig te doen. Denkt u eventueel houtworm te hebben bij u thuis ? Wilt u zelfs zonder dat u nu houtworm heeft, uw hout minimaal 15 jaar beschermen tegen houtinsecten ? Wij komen vrijblijvend bij u langs en maken een offerte voor het bestrijden van houtworm.