Terug naar de home page van Stop Worm

Een uitgebreide diagnose om te kijken of er houtworm in uw hout zit – wat houdt dat precies in ?

De firma Stop Worm is gespecialiseerd in de behandeling van hout dat is aangetast door houtworm of huiszwam in gans België, en komt ook uitgebreid uw houtwerk thuis inspecteren op hun eventuele aanwezigheid.

In welke gevallen moet u beroep doen op Stop Worm voor een uitgebreide diagnose van uw houtwerk?

Wanneer u een vermoeden heeft dat er misschien houtworm zit in uw dakgebinte, uw plankenvloer, uw trap of ander houtwerk in huis, is het aangewezen er een gespecialiseerd bedrijf bij te halen. Zelf detecteren of uw hout inderdaad is aangetast door deze schadelijke houtinsecten is niet gemakkelijk. Daarbij is het voor een juiste behandeling noodzakelijk te weten over welke houtinsect het gaat: de huisboktor, de kleine houtwormkever, de grote houtwormkever, …

Mogelijke aanwijzingen voor een aanwezigheid van houtworm

Mogelijke aanwijzingen dat er houtinsecten aanwezig zijn in uw hout, zijn de volgende:

Hoe verloopt zo'n uitgebreide diagnose van uw houtwerk?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met één van onze specialisten bij Stop Worm, krijgt u bezoek en wordt het houtwerk waar u een verandering heeft opgemerkt grondig onderzocht, eventueel met behulp van een krachtige zaklamp. Er wordt gekeken naar het houtstof onder uw houtwerk. Donker gekleurde houtstof wijst op een activiteit in het verleden, een lichtere kleur houtstof wijst op recente activiteit. Er wordt gezocht naar eventuele gaatjes, die ook heel sprekend zijn. Donkere gaatjes zijn oude gaatjes, maar gaatjes die lichter zijn van kleur, wijzen op recente activiteit. Wat is de grootte van de gaatjes, die uiteindelijk uitvlieggaten zijn? De huisbokter, de kleine houtwormkever en de grote houtwormkever hebben allen uitvlieggaten met een andere diameter, en soms zijn zowel de kleine houtwormkever als de huisboktor in hetzelfde houtwerk actief. De prijs voor deze diagnose komt op 50€, maar indien u overgaat tot het laten behandelen van uw houtwerk, wordt dit bedrag weer van uw factuur voor behandeling afgetrokken.

Houtworm is niet altijd met het oog waarneembaar

Soms is er jammergenoeg helemaal niets te zien, en werd de afspraak gemaakt op basis van geluidjes achter de isolatie. Deze geluiden kunnen gemaakt worden door de huisboktor, maar zodra de huisboktor zelf mensen hoort of zelfs maar trillingen waarneemt, zal hij stoppen met eten en dus geen geluid meer maken. Dan kan het noodzakelijk zijn een deel van de isolatie weg te nemen om het hout zelf te kunnen inspecteren. En soms is het loos alarm, en heeft u gelukkig geen vervelende houtinsecten in uw hout!

Een juiste prijs voor een juiste behandeling op basis van verschillende elementen

Vervolgens wordt er een grondige studie gemaakt van het te behandelen hout. Welke soort houtworm moet er worden bestreden ? Op basis daarvan wordt bepaald welk insecticide en welke techniek er gebruikt moeten worden voor de bestrijding van de houtworm. Hoeveel liter insecticide is er nodig ? Wat is de duur van de behandeling ? Dit zijn allemaal elementen die nodig zijn voor een nauwkeurige berekening van de kostprijs van de behandeling van uw hout tegen houtworm. De klant ontvangt dan 2 tot 3 dagen na de inspectie een gedetailleerde offerte.

Een offerte met een uitgebreide beschrijving van de behandeling

In de offerte staat ook weer aangegeven welke houtworm er moet worden bestreden en met welk insecticide. Daarnaast is er een precieze omschrijving van de houtwormbehandeling, met vermelding van de prijs en de garanties. Op die manier weet de klant van te voren wat hem te wachten staat, en hoeveel het zal kosten.

Een zeer lange garantie na behandeling

De garantie die de firma Stop Worm biedt na behandeling van uw hout is zeer interessant. Wanneer het houtwerk wordt behandeld met verstuiving zoals bij een aantasting door de kleine houtwormkever, krijgt u 15 jaar garantie. Voor houtwerk dat behandeld wordt met injectie zoals het geval is bij een aantasting door de huisboktor, krijgt u 30 jaar garantie. Dat is veel meer dan de wettelijk opgelegde garantie.

U wenst een uitgebreide inspectie van uw houtwerk?

U heeft het vermoeden dat er misschien houtworm in uw houten dakbalken, traptreden, raamkozijnen, plankenvloer of meubelen zit? Neem gerust contact op met Stop Worm en vraag om een uitgebreide offerte! Wij staan klaar om u zo spoedig mogelijk een oplossing te kunnen voorstellen om uw huis weer vrij te maken van houtworm.