Terug naar de home page van Stop Worm

Brandpreventie door hypoxie gratis offerte in België - Nederland

Stopworm kan u advies geven op het gebied van de bescherming van documenten en kunstwerken tegen brand. Wij kunnen u alle benodigde informatie verstrekken over de volledige uitsluiting van brand door het verlagen van het zuurstofgehalte in een afgesloten ruimte of gebouw.

Deze oplossing, preventie van brand, is zeer interessant. In België, Frankrijk en Nederland is het nog steeds een vrij onbekend gegeven. Maar we kunnen u beter informeren over dit proces, dat reeds met succes werd toegepast in de industrie, alsook in de Europese culturele wereld.

Hypoxie tegen het uitbreken van brand

In de lucht die we inademen, bevindt zich ongeveer 79% stikstof en 20,94% zuurstof. Indien een gebouw voldoende luchtdicht werd geconstrueerd, kunnen we de luchtuitwisseling tussen de binnen- en buitenkant besturen. In het gebouw, verlagen we het zuurstofgehalte tot 17%, waarbij de zuurstof vervangen wordt door stikstof. De atmosfeer in dit gebouw is in hypoxie en vuur - dat zuurstof nodig heeft om uit te breken – maakt geen enkele kans. Uw kunstwerken e.a. cultureel erfgoed kunnen hierdoor worden gespaard van zowel brand- als waterschade ten gevolge van het doven van vuur.

Deze technologie is geen sciences fiction. Alle elementen die dit proces mogelijk maken bestaan al lang en worden al jaren gebruikt in andere toepassingen, zoals in koelingen die worden gebruikt in de landbouw- en de voedingsindustrie.

Aangepaste atmosfeer om brand te voorkomen

Het verlagen van het zuurstofgehalte tot 17% in een bepaalde ruimte, sluit de aanwezigheid van mensen, mits een aantal voorzorgsmaatregelen, niet uit. Wij bezochten een magazijn in hypoxie en hebben geen enkel ongemak ondervonden.
Maar normaal gesproken, is het beter dat wanneer iemand van het personeel de ruimte of het gebouw moet betreden, het zuurstofgehalte wordt aangepast tot 19%, waardoor niemand het risico loopt op ademhalingsproblemen, en kan werken zonder zorgen. Nadien, mag het zuurstofgehalte weer dalen tot 17%. Immers, brand breekt bijna altijd uit wanneer er niemand aanwezig is. Met een dergelijke methode, zal dit onmogelijk zijn.

Aarzelt u niet om ons te contacteren voor de beste oplossing tegen brand

Wij geven u de informatie die u wenst en we kunnen u in contact brengen met een zeer serieuze en competente firma, die u op maat gemaakte voorstellen kan doen. Als u een depot bouwt, is het absoluut niet duurder om het uit te rusten met het hypoxie systeem, dan bv. met een conventioneel sprinklersysteem. Maar het resultaat is heel anders! Daarbij, veranderingen in de atmosfeer door de toevoeging van stikstof is absoluut veilig voor alles wat zich in het depot bevindt, of het nu kunstwerken zijn, boeken of archieven, enz. Stikstof is een inert gas dat zich chemisch niet bindt aan het opgeslagen materiaal.

Dit is absoluut een belangrijke stap voorwaarts om het risico van brand uit te sluiten!